Učení světla Ježíše Krista


 

 

 

 

Miluji Vás tak, jako Vy
milujete mne. Věřím ve Vás, jako
Vy věříte ve mě. Dívejte se na sebe
očima lásky a odpusťte sami
sobě s láskou. Každý
z Vás je Boží
Posel
světla.
Jste Boží
děti, tak jako
já jsem Syn Boží.

Ježíš Nazaretský

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UČENÍ SVĚTLA JEŽÍŠE KRISTA

 Ježíš řekl: "JÁ JSEM CESTA" a nyní vám všem vzkazuje:
"VY JSTE CESTA."


"Na každém z vás záleží, co se svým
životem uděláte. Kolik dobra, lásky a světla
předáte svým dětem, své rodině, přátelům
a lidem okolo sebe, tolik dobra, lásky
a světla dostanete zpět. Věřte
v sebe a pracujte
na sobě.
Jen tak
se posunete
ve svém
vývoji
vpřed.
Věřte
ve svoji
sílu  světla své čisté lásky.
Já vám věřím, dokážete to. Miluji Vás. Ježíš."


Učení světla Ježíše Krista je určeno pro všechny lidi, kteří touží najít sami sebe a světlo Ježíše Krista v sobě a otevřít vědomí Krista. Je to učení o síle Boží lásky, Božího světla,Boží pomoci
a Boží milosti. Je to učení o lásce a světlu.

"Boha si neseme v sobě. Je to světlo čisté lásky, je to naše Boží jiskra v nás.

 
Zájemci ozvěte se na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

TOTO UČENÍ  JE O SÍLE SVĚTLA V NÁS A OKOLO NÁS

Toto je duchovní cesta, nauka o světle, o síle světla, které máme ve svém vědomíduše. Je to cesta SEBEPOZNÁNÍ a SEBELÉČNÍ. Každý další stupeň rozvíjí vaše schopnosti a dovednosti a posouvá vás do vyšších úrovní vašeho bytí.

Světlo Ježíše Krista nosí v sobě každý člověk. Je to čistá a bezpodmínečná láska v nás, s níž léčil ve své době Ježíš Kristus. Toto světlo obsahuje nekonečné množství světla čisté lásky z nekonečného Vesmíru. Aktivací tohoto světla v nás, společně s čistou láskou a dobrem v nás, aktivujeme světlo a lásku Ježíše Krista.“ Nástrojem sebeléčení a pomoci sobě jsou kniha a karty Mandaly uvědomění. Díky světelným symbolům a modlitbám uvedených v knize, je možné uzdravit svůj život a svoje vztahy s ostatními lidmi.

Díky svému duchovnímu růstu a své duchovní cestě poznání a SEBEPOZNÁNÍ, nalézáme svoje životní poslání. Uvědomujeme si více pravé životní hodnoty a měníme postoje k sobě a k druhým lidem.

Učení světla Ježíše Krista je plné lásky, dobra a světla. Mnoho lidí bude říkat, že přišlo něco nového, co se učí o Ježíši Kristu, ale toto učení je velmi staré. Je to moudrost dávných věků, kterou kázal již Ježíš Kristus, Panna Marie, Marie Magdalena, učedníci Ježíšovi a proroci v době Ježíše Krista. Mnoho těchto proroků byly ženy.

Duchovní nauky v Učení světla Ježíše Krista:

  1. Kineziologie světla- nauka o rodině a o lásce
  2. Fenomén světla - nauka o fenoménech v nás jako jsou jasnovidění, jasnocítění        
  3. Meditace světla - nauka o meditacích a spojení s duchovními bytostmi světla
  4. Konstelace světla - nauka o jednotlivých druzích konstelací světla
  5. Labyrinty světla - nauka o hluboké moudrosti a úrovňovém systému 
  6. Děti světla - nauka o dětech, pro děti i pro dospělé
  7. Světy světla - nauka o vesmírných civilizacích, galaxiích a světech

 

Kineziologie světla je první ze 7 duchovních nauk. Byla vytvořena v roce 2003 a od té doby prošla mnohými transformacemi.
Kineziologie Světla je duchovní nauka , která pomáhá lidem, aby našli Světlo v sobě a okolo sebe. Je to cesta k Dobru, Lásce, Víře a Naději v našich životech. Je to cesta k Bohu a ke světlu Ježíše Krista v sobě. Když najdeme Světlo, najdeme Lásku, Štěstí, a tím smysl svého bytí. Světlo je nekonečné a věčné.
 

Další nauka,nazvaná Fenomén světla, se zabývá výukou fenomenologických disciplín, jako je automatická kresba, automatické písmo, využívání vlastního média, práce se svým duchem, duší, spojení se s anděly, s duchovními a vesmírnými průvodci aj. a následně využitím těchto znalostí k diagnostice a terapiím světla ve všech úrovních rovinách a hlubinách lidského bytí.

 

Meditace světla začala tvořit Helena Zavadilová dne 30.5. 2006, v největší svátek světla, v den Letnic. V  den Letnic se Ježíš Kristus zjevil svým učedníkům, aby je poslal do světa, aby šířili jeho učení. Prozářil své učedníky svým světlem, svými paprsky světla. Meditace světla jsou cestou člověka k Bohu, k lásce a ke štěstí, cestou člověka k člověku, k odpuštění sobě a všem. Tyto meditace se nazývají „Paprsky světla“ a je jich celkem 49, v každém stupni tohoto učení je 7 paprsků, 7 Meditací světla. Každý paprsek světla je stupněm v duchovním vývoji člověka na jeho Cestě světla. Paprsky světla pomáhají k poznání sebe a svého poslání na planetě Zemi.
 

Konstelace světla je duchovní nauka o jednotlivých druzích karmy, o karmických zákonitostech a zákonech, o příčinách a následcích našich skutků. Jedná se o výuku karmických konstelací, nazvaných Labyrinty lásky. Jsou to konstelace systemické, skupinové, partnerské, planetární, vesmírné, v dimenzích a spirálách světla až do prvopočátku světla a do prvopočátku našeho bytí.

 

Nauka Děti světla byla vytvořena v roce 2005 pro děti, aby také ony měly možnost léčit sebe a druhé a pomáhat sobě, svým milovaným a kamarádům.

„Inspirovala mě moje přítelkyně Leonka, která ke mně „chodila“ na terapie ve svém vozíčku. Řekla mi, že by chtěla pomáhat druhým lidem tak, jako já.“


Tato nauka ukazuje dětem, jak se mají spojit s anděly, jak mohou testovat pomocí svalového testu, jak tvořit léčivé obrázky, jak malovat automatickou kresbou a jak pracovat se silou světla barev. Děti mají v sobě přirozenou čistou lásku a veliké a krásné Světlo lásky.

Labyrinty světla vznikaly postupně od roku 2005 v době velikých transformačních změn v duchovním vývoji lidstva na planetě Zemi. Labyrinty světla znamenají vlastně „Cestu z labyrintu“, v němž se každý člověk ve svém životě nachází. Jsou to cesty z labyrintu života, zdraví, smrti, temnoty, karmy, prostoru a času za pomocí využívání speciálních kódů a symbolů a dalších technik.

Nauku Světy světla jsem začala přijímat dne 30.5. 2007, opět v den Svátku světla - Letnic v Rakousku, v den, kdy jsem prošla zasvěcením Svatého Grálu. Je to nauka o vesmírném bytí, vesmírných kódech v každém člověku, o našem prvopočátku, o planetách a o našem poslání na planetě Zemi, o prostoru a času. V současné době se otevírá velké množství Vesmírných bran světla, díky kterým se otevírá další velké množství informací pro lidstvo na planetě Zemi, potřebných pro transformaci v roce 2012 a následujících letech.

„Přijímám toto učení s láskou a pokorou. Přijímám ho svým srdcem a celým svým bytím. V životě jsem prožila hodně těžkých chvil, mnoho bolesti a utrpení. Prošla jsem také obdobím, kdy jsem hledala Boha a našla, kdy jsem nevěděla, jak dál a Bůh mi ukázal cestu. Je to Cesta světla a lásky.
Věřím, že Učení světla Ježíše Krista Vám všem přinese nekonečné Světlo lásky, naděje a víry do Vašich životů a že vám pomůže tak, jako pomohlo mně.

Všechny informace v Učení světla Ježíše Krista jsou plné světla a lásky. Jsou o vzájemnosti, toleranci, odpuštění, o světle a lásce v nás. Přijímala jsem je v posvátné úctě a myslím, že by měly být základem celé lidské civilizace. Toto učení je o úctě člověka k člověku, o Jednotě veškerého lidstva na planetě Zemi, o Dobru, Pokoře, Trpělivosti, Úctě a Vděčnosti. Všechny druhy duchovních nauk ke mně přicházely pomocí duchovního spojení s Ježíšem, Pannou Marií, Marií Magdalénou a Bohem, pomocí jasnoslyšení, jasnovidění, jasnocítění a jasnovědění."

 UČENÍ SVĚTLA JEŽÍŠE KRISTA a nauky, které v tomto učení učím nejsou žádným náboženským učením a nevyjadřují názory žádné církve ani sekty.
TATO NAUKA JE NAUKA O SVĚTLE, O LÁSCE A O PRAVÝCH
HODNOTÁCH LIDSKÉHO ŽIVOTA. 

Helena Zavadilová, z Boží vůle autorka

„Mějte víru v Boha, v Ježíše Krista
a v Boží posly světla. Mějte víru v sebe.
Rozzařte Světlo Ježíše Krista v sobě
a nalaďte se na konání dobra
a předávání čisté
lásky
a světla tak,
jak to dělal Ježíš.“