„Léčení člověka pomocí jakékoliv
metody znamená především ukázat
mu cestu lásky k sobě a cestu
odpuštění sobě a všem.
Odpuštění je největší
projev čisté lásky
a světla v nás.
Odpuštění je
největší
dar,
jaký
můžeme
dát sami sobě.“


Helena Zavadilová

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Škola Kineziologie světla

  KINEZIOLOGIE SVĚTLA

 

„Kineziologie světla je duchovní nauka, která je určena
všem lidem, kteří touží najít sami sebe, lásku a světlo.

Je to Nauka o veškerém světle, které existuje a o síle
světla a čisté lásky. Je to učení o netušených
možnostech léčení i sebeléčení sebe,
vztahů, situací
a svých
milovaných.

Každý člověk je
milované Boží dítě
a nese si Boha v sobě jako
   čistou lásku. Máte právo léčit
sebe
a pomáhat sami sobě světlem a láskou.
VY JSTE LÁSKA.“

 
ŠKOLA KINEZIOLOGIE SVĚTLA BUDE OTEVŘENA
v říjnu 2020


  
7 stupňů KINEZIOLOGIE SVĚTLA

1. stupeň SVĚTLO LÁSKY A ZÁKONY SVĚTLA
2. stupeň JEDNOTA SVĚTLA A POHÁRY SVĚTLA
3. stupeň ŘÁDY SVĚTLA A PAPRSKY SVĚTLA
4. stupeň MOUDROST SVĚTLA A DUŠE SVĚTLA
5. stupeň SVĚTLO PRAVDY A BRÁNY SVĚTLA
6. stupeň ZDROJ SVĚTLA A CHRÁMY SVĚTLA
7. stupeň PRVOPOČÁTEK SVĚTLA

Autorkou duchovní nauky Kineziologie světla je paní Helena Zavadilová, žijící ve Zlíně v České republice, členka Mezinárodní asociace specializovaných kineziologů IASK.

Při výuce Kineziologie světla probíhá výuka světelných korekcí, jak s nimi pracovat a jak pomáhat sobě a druhým lidem. Součástí výuky jsou také pracovní kurzy, v nichž studenti pracují na sobě pod dohledem lektorky. Pomůckou pro studenty je kniha a karty Mandaly uvědomění. Dalším nástrojem sebeléčení je kniha a karty Léčivé modlitby světla.

NÁSTROJE SEBELÉČENÍ SVĚTLEM

MANDALY UVĚDOMĚNÍ
Kniha a 37 karet, 27 sebeléčebných postupů. Byly vydány 2. 9. 2008 a druhé vydání vyšlo 18. 6. 2018. Jsou určené lidem, kteří hledají cestu k sebeléčení a sebepoznání,
Doporučuji je všem, kteří jakkoliv chtějí pomáhat sobě nebo druhým lidem. Cílem této knihy a karet je SEBELÉČENÍ láskou a světlem. Mohou je používat také terapeuti a kineziologové při své práci. Při práci s Mandalami uvědomění se opíráme o Světlo Ježíše Krista a skrze tuto pomoc porozumíte sobě a uvědomíte si, co máte v životě udělat pro své zdraví, harmonii a štěstí. Pracovní postupy uvedené v knize vám pomohou léčit svoji mysl, srdce, tělo, duši i ducha a povedou vás na vaší cestě  k vašemu životnímu poslání. Cena 444,- Kč.

LÉČIVÉ MODLITBY SVĚTLA.
Kniha a 100 karet modliteb, byly vydány dne 16. 2. 2016. Jsou naplněny silou a pomocí  BOŽÍHO SVĚTLO a BOŽÍ MILOSTI. JSOU TO PAPRSKY BOŽÍHO SVĚTLA převedené do modliteb. S láskou za ně děkuji Bohu, že mi je poslal jako pomoc pro mě a pro druhé. Každá modlitba je terapie a léčení sebe. Kniha Léčivé modlitby světla obsahuje 100 karet modliteb k sebeléčení Božím světlem a Boží láskou. Při práci s touto knihou a kartami se opíráme o Boží pomoc a pomoc Božích pomocníků, které v modlitbách žádáme o pomoc.
Cena 525,- Kč.

MANDALY SVĚTLA 
jsou dalším nástrojem sebelečení světlem. Byly vydány 2. 4. 2020, křest proběhl na Facebooku v době nouzového stavu z důvodu koronaviru dne 4. 4. 2020. Jsou prozářeny láskou a světlem MARIE MAGDALÉNY a každá z 50 mandal je samostatnou terapií. Komplet obsahuje knihu a 50 Mandal světla, léčebných symbolů, afirmací a modliteb k Marii Magdaléně. Kniha  má 160 stran a obsahuje 21 pracovních postupů, jak léčit sebe láskou a světlem. Každá mandala je světelnou pomocí a sama o sobě terapií.  Mandaly světla pomáhají do velké hloubky našeho Stvoření. Přinášejí pomoc do našich životů a do našeho duchovního růstu.  Kniha a karty mají rozměr 9 x 13 cm. Obálku knihy tvoří reprodukce obrazu Ing. Václava Švejcara "Světlo upokojení". Cena 599,- Kč.

KNIHY A KARTY ZASÍLÁME TAKÉ NA DOBÍRKU NA SLOVENSKO.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Proč nemáte žádné přednášky ani semináře v Kalendáři akcí?

V současné době jsou dokončovány další knihy paní Heleny Zavadilové a jejich příprava zabírá veškerý čas. Dále se připravují noví lektoři. Přednášky a semináře budou zveřejněny v Kalendáři akcí.

Děláte semináře s výukou jak pracovat na sobě s Mandalami uvědomění a Léčivými modlitbami světla?

Ano, připravujeme semináře v průběhu roku 2020. Více informací najdete v odkazu Kalendář akcí. Také připravujeme krátká videa, která budou součástí těchto stránek.

Pro koho je studium Kineziologie světla určeno?

Studium Kineziologie světla je určeno pro všechny, kteří hledají svoji duchovní cestu a potřebují v životě pomoci sobě nebo svým milovaným.Dále vřele doporučuji studium Kineziologie světla již stávajícím terapeutům, kteří jakkoliv pomáhají druhým lidem..

Je třeba absolvovat před zahájením studia terapii pomocí Kineziologie světla?

Každý člověk ví, co chce v životě řešit a proč hledá svoji Cestu světla. Semináře jsou výukové a lidé se na nich učí léčit sami sebe. Není potřeba terapii předem.

Je podmínkou studia členství v katolické církvi? Příp. v jiné?
Duchovní nauky, které vytvořila paní Helena Zavadilová, se neopírají o žádnou církev ani nejsou žádnou církví podporovány. Opírají se o víru v Boha, lásku, světlo a dobro v lidech a o lásku andělů strážných, Ježíše, Marie Magdalény, Panny Marie, svatých aj.

Mohu studovat na dálku ze zahraničí?

Ano, je to možné, připravují se tzv. korespondenční kurzy a kurzy přes Skype. Podmínkou je dopis, proč chcete studovat. Posílejte ho na e-mail uvedený v kontaktu.

Jaký je cíl Učení světla nebo Kineziologie světla?

Pravým cílem Učení světla je pomoci lidem, aby našli svého léčitele v sobě, aby se naučili, jak mají v životě pracovat na sobě, na svém duchovním růstu, jak se mají chovat v rodině, na pracovišti, jak být dobrým člověkem. Někteří studenti Kineziologie světla, Fenoménu světla a dalších nauk jsou všeobecní lékaři, chirurgové, učitelé, zdravotníci.Mají úžasné výsledky ve své práci s pacienty.

Jak je to s výukou Kineziologie pro děti?

Kineziologie pro děti existuje. Kurzy se jmenují Děti světla a jsou určeny pro děti od 5 - 14 let. V roce 2020 zatím nepřipravujeme kurzy pro děti. 

Děláte přednášky někde jinde než ve Zlíně?

Ano, je možné si je objednat i v jiných městech.

Co znamená individuální výuka a pro kolik studentů je určena?

Individuální výuka byla znovu otevřena v červnu 2020 jako spirituální koučink.Lektorkou je Helena Zavadilová. Další lektoři se připravují k individuální výuce Nauky o světle. 

Připavujete nové víkendové semináře Školy kineziologie?

Semináře Kineziologie světla jsou plánovány na podzim roku 2020. Termíny budou upřesněny v Kalendáři akcí.

Připavujete nové knihy v roce 2020?

Ano, v roce 2020 připravujeme další knihu a karty v edici Sebeléčení světlem. Aktuálně vás budeme informovat na vstupní stránce tohoto webu. Kniha a karty MANDALY SVĚTLA byly vydány dne 2. 4. 2020. Další knihy se připravují.