JÁ JSEM CESTA. Světlo mé
nechť rozzáří vaše duše a srdce
a vede vás k uzdravení sebe
a druhých. Tam, kde je
láska a
víra
ve mne,
tam je Boží
království na Zemi.
 

 

 

Ježíš Nazaretský
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Poselství Ježíše


I.

RODINA

„Moji milovaní, Bůh a andělé Vás velice milují
a také já Vás velice miluji. Dívám se na Vás
a přeji Vám životy plné rodinného štěstí.
Rodina je základ štěstí v životě
a je důležité být součástí
rodiny. Nikdy
nejste sami,
neboť já jsem
s Vámi stále.
Všichni jste mojí
velkou světelnou rodinou.“
 

II.

ODPUŠTĚNÍ

„Dívejte se na sebe očima lásky. Všichni
jsme synové a dcery Boží. Jste dokonalé
Děti Boží ve své nedokonalosti.
Přijměte svoji nedokonalost
a nedokonalost lidí
okolo sebe.
Odpusťte sobě
a všem, kdo Vám ublížili.
Žehnejte sobě a druhým láskou.“


 
III.

PRÁCE NA SOBĚ 

„Pracujte na sobě. Rozvíjejte svého Ducha.
Velice záleží na tom, jak budete rozvíjet své
schopnosti a dovednosti, které Vám daroval
Bůh ve chvíli Vašeho zrození. Základem
duchovní cesty je práce na sobě.
Udržujte své myšlenky, slova
a skutky ve světle.
Dejte lásku
sobě. Jen tak
můžete dávat
lásku dál. Změňte
sebe a změní se celý Váš život.“

 
IV.

MATKA ZEMĚ

„Rozdávejte více dobra, lásky, víry a naděje
sobě a druhým lidem okolo sebe. Čím více
světla zažehnete v sobě a v druhých,
tím víc se bude měnit planeta Země.
Matka Země Vás miluje a právě
teď Vás velice potřebuje.
Ochraňujte ji
a starejte se
o ni s láskou.
Zdravá
Matka Země
je budoucností
Vašich dětí a jejich dětí.“

 
V.

VESMÍR

„Jste součástí Matky Země a celého
Vesmíru. Nejste tady náhodou. Narodili
jste se podle Božího plánu, abyste
splnili Boží úkol, který je dán
každému z Vás. Buďte
tou Láskou,
Vírou, Nadějí
a Dobrem, neboť
toto jsou Vesmírné zákony
Boží, neboť toto je Cesta světla.“ 


VI.

LÁSKA

  „Největším darem Boží milosti je Láska.
Láska je světlo, láska je Bůh, láska je život.
Milujte sebe a lidi okolo sebe. V každém
člověku je láska. Vy jste Láska.
Miluji Vás a posílám Vám
svoji Lásku
a svoje Světlo.
Jsem v každém
z Vás, neboť já jsem
Světlo čisté lásky ve Vás.“

 
VII.

POŽEHNÁNÍ

„Žehnám Vám moji milovaní láskou,
radostí, vírou a nadějí, žehnám Vám
nekonečným Světlem lásky.
Rozdávejte dál nekonečné
světlo lásky. Máte ho
v sobě,
neboť i Vy
jste Děti Boží,
tak jako já jsem syn Boží.“

 

 

Ježíš Nazaretský

24.12.2009, 0:01, 25.12.2009, 12.41

 

Děkuji s láskou za šíření tohoto poselství světla a lásky pro nekomerční účely, s odkazy na www.carusell.cz, www.helenazavadilova.cz. Přijala: Helena Zavadilová