Ze snů o dávné říši

 

 

Světlo

 

„Světlo čisté lásky je nekonečné a věčné.
Je to Boží láska a světlo Ježíše Krista.
Přijímám tě, světlo Ježíše Krista,
s láskou a vděčností
do celého
svého bytí
tady a teď a
navěky v souladu s Boží vůlí.“


Helena Zavadilová

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

 

CENTRUM OSOBNÍHO ROZVOJE CARUSELL

Zlín, Kvítková 4323, tel.: +420 775 332 319

 


TRIGON SVĚTLA,
ANEB
SPIRITUALITOU KE ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ.


Dne 2. 4. 2020 vyšla nová kniha a karty Mandaly světla. Tím se završil TRIGON SVĚTLA autorky Heleny Zavadilové.
Její knihy a karty MANDALY SVĚLTA, LÉČIVÉ MODLITBY SVĚTLA a MANDALY SVĚTLA jsou určené k sebepoznání a sebeléčení a pomáhají lidem k jejich duchovnímu vývoji.

MANDALY SVĚTLA, kniha a 50 karet, pomáhají se Světlem Marie Magdalény v celém bytí a Stvoření člověka, tam, kde je to zapotřebí. Rozzařují a prozařují život a osud člověka. Pomáhají až do prvopočátku duše člověka. Otevírají vše dobré v každém, kdo se s nimi léčí a jsou velikou karmickou pomocí. Vedou nás k životu v pravdě a prozařují nás čistou láskou a světlem. Jejich výklady Boží pomoc a Milosrdenství dokáží pomoci nejen lidem, ale celé planetě Zemi a Vesmíru. (1. vydání 2020)
 
MANDALY UVĚDOMĚNÍ, kniha a 37 karet, pomáhají se Světlem Ježíše Krista na vědomé a následně podvědomé úrovni uvědomit si to, co v životě potřebujeme. Následně otevírají nadvědomí člověka a pomáhají otevřít schopnosti a dovednosti z minulých životů. (1. vydání 2008, 2. vydání 2018)
 
LÉČIVÉ MODLITBY SVĚTLA, kniha a 100 karet modliteb, jsou určené pro všechny lidi, kteří chtějí modlitbou rozzářit svůj život. Pomocí těchto modliteb ukotvujeme ve svém životě světlo, porozumění a lásku a odevzdáváme Bohu to, co už nepotřebujeme. Léčíme a uzdravujeme se modlitbami. Pomáhají léčit naši mysl, tělo, duši, ducha a světlo v nás pomocí Božího světla a světla 12 svatých, uvedených v prvních 12 modlitbách.(1. vydání 2016)

Slovo autorky:

V životě jsem vedená Bohem a anděly strážnými. Skrze jiný stav vědomí ke mně promlouvají také nanebevzetí mistři a mistři světla dávnověku z Atlantidy a jiných civilizací. Moje duše si tuto cestu světla vybrala. Všechny knihy a karty jsem tvořila skrze svoje vlastní prožitky, když jsem potřebovala pomoc a obracela jsem se v modlitbách k Bohu, Stvořiteli, andělům, svatým a všem světelným pomocníkům. Několikrát jsem prošla v životě tunelem světla na druhý břeh. Pochopila jsem, že smrtí nic nekončí, ale také to, že v životě nemáme nic vzdávat, protože vždy se najde cesta. Sama na sobě jsem se naučila vyměnit strach za víru, smutek na radost, beznaděj za naději. Věřím v dobro v každém člověku. Světlo a lásku si neseme v sobě. Je to Boží podstata v každém z nás.

Žehnám Vám a všem Vašim milovaným láskou, zdravím, světlem, radostí, porozuměním, moudrostí, štěstím a hojností všeho dobrého.

S láskou a ve světle.

Helena Zavadilová, z Boží vůle autorka tohoto Trigonu světla.“

 _____________________________________________________________________________