„Andělíčku, můj Strážníčku, opatruj
mi mou dušičku, opatruj ji ve dne,
v noci, od škody a od zlé moci.
Duši tělo opatruj, andělíčku,
strážce můj. Andělé moji
strážní, prosím vás
o světlo,
lásku
a pomoc
v tento den
v souladu s Boží vůlí.
Děkuji Vám s láskou. AMEN.“


Helena Zavadilová

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Modlitby

LÉČIVÉ MODLITBY SVĚTLA
cesta k sebeléčení Božím světlem a láskou


„Modlitba je cesta k Bohu, cesta
k sobě a k druhým lidem. Modlitba je
prosba, naplněná dobrem, láskou, vírou

a nadějí. Modlitba je pokora, láska
a vděčnost za Boží lásku, Boží
pomoc a Boží milost.
Každý člověk

schopnost
tvořit
svoje
modlitby.
Modlitba je
ztišení v sobě
při rozhovoru s Bohem.“

KNIHA A KARTY  LÉČIVÉ MODLITBY SVĚTLA vyšla v únoru 2016.

  Komplet tvoří kniha a 100 karet léčivých modliteb. Tyto modlitby jsou léčivé Boží paprsky světla a lásky a vznikaly při léčení a sebelečení. Všechny jsou velice silné a pomáhají při různých životních situacích. Jsou určeny všem, kteří hledají pomoc u Boha a dokáží přimout Boha a jeho lásku bezpodmínečně ve svém životě.

CENA : 525,- Kč + dobírka 124,- Kč/ks, dobírka při 2 ks 140,- Kč. Při platbě je poštovné předem 77,- Kč /ks, 110,- Kč/2ks.
Na dobírku zasíláme také na
Slovensko.
Hledáme prodejce v ČR a na Slovensku.

Objednávku knihy  a 100 karet modliteb "Léčivé modlitby světla"
zašlete na: info@carusell.cz

"Jako malé dítě jsem byla vedena k modlitbám. Později v dospělém věku jsem se začala modlit v různých velice těžkých situacích a prosila jsem Boha o pomoc a o lásku, abych přežila tyto těžké chvíle ve svém životě. Po všech svých zkušenostech jsem se začala pravidelně ráno a večer modlit. Najednou jsem si uvědomovala sílu modlitby právě ve chvíli, kdy jsem nic nepotřebovala, jen jsem se modlila v pokoře a v lásce a děkovala Bohu, andělům strážným, archandělům, nanebevzatým mistrům Ježíši Kristu, Panně Marii a Marii Magdaléně za jejich pomoc a lásku, kterou mi každý den dávají.
Postupně jsem poznávala sílu modlitby a učila jsem svoje klienty při terapiích, aby se naučili také modlit. Pamatuji si, že jedna moje klientka, mi řekla, že se s ní nikdo v životě nemodlil a že jí velice pomohlo, když jsme se spolu modlily k andělům strážným. Napsala jsem jí modlitbu, kterou mě naučila moje babička.Mnoho dospělých lidí mě žádalo, abych jim modlitbu, kterou jsem jim řekla, napsala."

Modlitby jsem začala psát do pohárků. Jsou to pro mě poháry Boží lásky a síly, poháry moudrosti plné Paprsků Božích.

Z Boží vůle jsem se stala autorkou knihy a karet LÉČIVÉ MODLITBY SVĚTLA, kterou jsem vydala 16. 2. 2016. Křest proběhl 28. 2. 2016. Zrodila se kniha, která má v každé modlitbě léčení a která vám pomůže, pokud ji k sobě pustíte a pokud odpustíte Bohu a všem církvím.
V odpuštění je největší síla lidstva na planetě Zemi. Odpouštějte a modlete se. Tak najdete znovu svoji radost a štěstí, tak přijde zdraví mysli, duše i těla zpět k vám.

Děkuji s pokorou a láskou za Dar modliteb.
Modlitba je terapie a meditace.

Modlitba je rozhovor s Bohem a se sebou. Věřte v její sílu a pomoc."
 

Ukázka modliteb z nové knihy Léčivé modlitby světla.


JAK LÉČIT SEBE MODLITBOU?

Přečtěte si ji 3x za sebou nahlas.
Při prvním čtení se kumuluje vše, co modlitba pomáhá uvolnit,
při druhém čtení se otevíráte  Boží pomoci, lásce a světlu.
při třetím čtení se uvolňuje vše, co již nepotřebujete a přichází velká úleva,
uvolnění a porozumění sobě a svému životu.
ODPOUŠTĚJTE SOBĚ A VŠEM A PŘIJMĚTE BOHA JAKO SVÉHO
MILUJÍCÍHO OTCE.
DEJTE SAMI SOBĚ PRÁVO BÝT MILOVANÝM
BOŽÍM DÍTĚTEM.

S láskou a ve světle

Helena Zavadilová, z Boží vůle autorka
♥♥♥