Jen láska projde branou
Dar

„Největší dar v životě člověka je
láska. Láska přináší do života štěstí,
harmonii a zdraví. S láskou dokáže
člověk odpouštět a překonat
těžké
chvíle
v životě.
Láska je to
největší bohatství člověka.“

Helena Zavadilová

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Skupinové kostelace

SKUPINOVÉ KONSTELACE= ŘÁDY SVĚTLA


Související obrázek


"Náhoda neexistuje.
Vše, co prožíváme ve svých životech se děje proto, že jsme si to vybrali."

Helena Zavadilová

Člověk je tvor společenský, a proto žije ve skupině, ve skupině pracuje, ve skupině sportuje. Co je to skupina? Skupina jsou alespoň dva lidé. Co je to manželství? Skupina dvou lidí, kteří se rozhodli spolu jít životem. Co je to partnerství? Dva lidé, kteří se rozhodli být partnery a vzájemně si pomáhat na své cestě životem. Skupiny, v nichž se setkáváme ve svém životě mohou být pravidelné, nebo jednorázové a neopakovatelné. Mezi takové skupiny se řadí např. lidé na semináři, na výletě, na dovolené, sportovci, v zaměstnání apod.

V každé skupině zaujímá člověk svoje místo, svoji roli. Lidé zaujímají svoje místo ve skupině mnohdy nevědomě. Často potkáme člověka, kterého jsme nikdy v tomto životě ještě neviděli, ale potřebujeme sedět zrovna vedle něho, potřebujeme být v tuto chvíli tady a teď a právě s ním. Tak se volají duše. Jsou to znaky duše, které přitahují jednotlivé členy skupiny k sobě. Je to paměť duše. Duše nám ukazuje cestu, s kým se máme potkat a co s ním máme prožít. Tyto vztahy duší navzájem jsou velmi staré z minulých vtělení. Proto neexistuje žádná náhoda. Neexistuje náhodné setkání, ani náhodné manželství, ani náhodné zaměstnání.

Všechno v našich životech má svůj řád, svůj systém. Systém a řád, který hledáme při skupinových konstelacích nazýváme Řád Světla.

Pokud ve skupině chybí Řád Světla, není tato skupina v harmonii, chybí zde porozumění a vzájemná tolerance jednotlivých členů. Příčinou nedorozumění jsou překážky ve vzájemné komunikaci a nevyřešené záležitosti v přítomnosti, v dávné i nedávné minulosti. Prožitkem situace, kdy vznikla příčina vzniku této skupiny, pochopíme, proč jsme se znovu potkali a co máme pochopit tady a teď. Při skupinové konstelaci najdeme sami sebe, svoji cestu, svoje chyby a omyly, a tím také Světlo ve svém životě. Odpuštěním a odevzdáním minulosti začíná skupina tvořit nový začátek, nové vztahy a Řád Světla.
 
Úkolem každé skupiny, která se v životě vytvoří je vytvořit harmonické vztahy, vzájemně se dopňovat a podporovat. Pokud tomu tak není, je třeba, aby každý člen takové skupiny na sobě zapracoval a aby přijal všechny ve skupině v pokoře takové, jací jsou.

NEMŮŽEME ZMĚNIT TY DRUHÉ, ALE MŮŽEME ZMĚNIT SEBE.
PRACÍ NA SOBĚ DOSÁHNEME ZMĚNY NEJEN U SEBE,
ALE TAKÉ V CELÉ SKUPINĚ.

Semináře SKUPINOVÉ KONSTELACE - Řády světla provádíme na vyžádání a zorganizování orgánizátorem. Informace na telefonu: +420 775 332 319