Jen láska projde branou
Dar

„Největší dar v životě člověka je
láska. Láska přináší do života štěstí,
harmonii a zdraví. S láskou dokáže
člověk odpouštět a překonat
těžké
chvíle
v životě.
Láska je to
největší bohatství člověka.“

Helena Zavadilová

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Rodinné konstelace - Labyrinty lásky

RODINNÉ KONSTELACE SVĚTLA

"RODINA A NAŠE VZTAHY UVNITŘ RODINY JSOU ZÁKLADEM
NAŠEHO ŠŤASTNÉHO
ŽIVOTA."


Pár, Romance, Láska, Polibek, Milenci

 PŘIJETÍ RODINY

"Přijímám sebe s láskou a přijímám Tebe,
moje rodino, s láskou. Jsem Tvojí součástí 
a Ty jsi mojí součástí. Miluji sebe a miluji
Tebe, moje rodino. Odpouštím sobě
a odpouštím Tobě, moje rodino,
  úplně a absolutně
a prosím,
odpusť mi.
Žehnám sobě a
Tobě, moje rodino,
láskou a porozuměním. Děkuji
Ti, Pane Bože, za moji rodinu. AMEN."

Helena Zavadilová


Všichni chceme být šťastní a svobodní, chceme žít v harmonii a v lásce. Mnoho z nás věří, že takto kvalitního života dosáhnou úspěchem ve vnějším světě. Překážky tedy hledáme vně – ve své rodině, v lidech kolem sebe a v životních situacích, v nichž se nacházíme. Když však zjistíme, že možnost naplnění harmonického života i to, co nám k tomu brání, leží uvnitř, začneme se dívat na lidi kolem sebe a svoji rodinu úplně jinak.

V rodinném systému funguje přirozený řád, který se dá nazvat „Řádem lásky“. Lidská láska nám přináší štěstí, radost a požehnání. Tento řád nás hluboce spojuje s naší současnou rodinou, naší původní rodinou a také s předešlými generacemi a vším, co se v nich stalo. Respektováním tohoto řádu nám umožní stát v rodině na správném místě. Jen tak pocítíme svoji sílu, podporu rodiny a svobodu ve svém životě. Tento řád je však v mnohých rodinách těžce poškozen. Důvodem je neschopnost člověka vyrovnat se se ztrátou nebo smrtí rodinných příslušníků, potratem, předčasným úmrtím dětí a mladých lidí v rodině, rozvodem, drogami, alkoholismem, sebevraždou v rodině a dalšími bolestnými, někdy násilnými prožitky v dětství, v dospívání a v dospělosti.

Rodinné konstelace přináší do řádu lásky v rodinách Světlo, které nám ukazuje, že jsme součástí rodiny a kde je naše místo v rodině. Je důležité nastolení harmonie a obnovení řádu lásky. Konstelace ukazují, jaké pocity k nám a dalším rodinným příslušníkům pociťují členové naší rodiny. Mnohdy je tzv. narušitelem řádu lásky nevyléčená bolest našich rodičů z jejich první lásky, která kdysi skončila. Narušitelem řádu lásky může ale být také „balík peněz“, o kterém se pořád v rodině mluví a který je v rodině důležitější než láska sama.

Rodinná konstelace nás může také přivést k přijetí svých rodičů a dokázat tak to, co jsme podvědomě celý život nedokázali. Důvodem proč jsme to nedokázali může být např. skutečnost, že rodiče byli mladí a zvažovali, zda si dítě mají ponechat nebo ne. Podvědomě jsme tak cítili, že jsme nějakou dobu byli nechtěné dítě.


Rodinné konstelace jsou velmi silnou metodou práce s lidmi, která se dotýká samotného jádra věcí.Rodinné konstelace jsou terapií, k níž je potřeba trpělivosti, lásky a pokory v sobě. Nestačí však jen terapie, ta má za úkol ukázat nám cestu. Je třeba pomoci také sám sobě pochopením a láskou k naší rodině, odpuštěním sobě i druhým a hlavně trpělivostí k sobě i k našim blízkým.

"POKUD CHCETE ZMĚNIT SVŮJ ŽIVOT, JE TŘEBA ZAČÍT NEJDŘÍV U SEBE."


Semináře rodinných konstelací již provádím pouze na vyžádání a při zorganizování organizátorem.Vztahy vidím jasnoviděním v rodině, v rodu a v hluboké minulosti.
Informace: na tel. +420 775 332 319


Partnerské vztahy

PARTNERSKÉ VZTAHY


"Láska je největší dar a koření života. Neodmítejte ji, ať už k Vám přichází z jakéhokoliv zdroje. Bez ní nemá člověk smysl života, bez ní odchází člověku životní síla. Radujte se z lásky a hledejte svoji cestu v životě, hledejte sami sebe."

Helena Zavadilová
V lidském životě se lidé potkávají a poznávají. Žádné setkání není náhodné. Poznáváme partnery, s nimiž jsme se již kdysi, ať už jako manželé, milenci nebo sourozenci, setkali v minulých životech. V takových vztazích se objevuje fenomén nazvaný „láska duší“. Tam, kde je láska duše, přichází do života dlouhodobý a krásný vztah. Avšak v minulých životech jsme nebyli jen láskyplní a žijící v radosti a mnohdy tomu není tak ani teď.

Seminář nazvaný Partnerské vztahy pomáhá účastníkům uvidět a rozebrat svoji situaci a aby mohli nalézt správný směr a svoji orientaci v partnerských vztazích. V semináři dochází k uvolňování karmických smyček a karmických dluhů mezi partnery.

Proč odmítá naše společnost lidi, kteří jsou orientovaní na stejné pohlaví? To je také otázka, jejíž odpověď přichází skrze tento seminář. Seminář řeší vztahy mezi partnery – manželi, milenci, ale také mezi partnery ve vztahu dvou žen nebo dvou mužů.

Bůh nám ukazuje cestu v životě. Mnohdy tuto cestu nevidíme skrze zákazy a příkazy, skrze rodinu a skrze pocit „co by tomu řekli lidé“. Krásu lidského bytí a svobodu v životě však neprožívají „jiní“ lidé. To je náš život a ten jsme si vybrali a tento život jsme se rozhodli žít a jsme za něj zodpovědní. Proto jsme tady a teď a proto řešíme vztahy. Partnerské vztahy jsou velice křehké. Ne každý terapeut je schopný do nich vidět a pomoci partnerům.
Seminář Partnerské vztahy ukazuje hlavně cestu, jak dál. Je třeba, aby člověk nalezl toto poznání, které je velice důležité pro partnerský vztah a dořešil si tento vztah v tomto životě se svým partnerem. Terapeut podává pomocnou ruku v tom, že ukáže na konkrétní problémy, kterým se partneři mnohdy nevědomě vyhýbají a nechtějí je řešit. Najde příčinu a prapříčinu tohoto stavu. Partnerské problémy mají svoji příčinu v tomto životě, prapříčina je však v hluboké minulosti v minulých životech. Poznáním pravé příčiny problémů a pochopením situace, dojde k uvolnění napětí v partnerských vztazích. Zlepšení partnerských vztahů je již prací každého člověka na sobě.

Je mnoho lidí, kteří nemají partnery a jsou smutní z toho, že u nich tato situace nastala. Nastala proto, že v minulých životech žili v určitém delším období také bez partnera, ať už z jakéhokoliv důvodu. Protože tuto situaci v té době nevyřešili, vrací se jim zpět v tomto životě jako nedořešená a je to úkolem tohoto jejich Bytí ji dořešit. Je třeba najít sebe a původ této situace. Tito lidé mají možnost díky semináři Partnerské vztahy, najít sami sebe a najít cestu, jak dokončit započatý úkol.

NAŠÍM ÚKOLEM NA PLANETĚ ZEMI
JE
ŽITÍ VE ŠTĚSTÍ A V LÁSCE, RADOST
I  A POROZUMĚNÍ.


Tento seminář provádím již jen na vyžádání a při zorganizování organizátorem, a to jak pro soukromé skupiny, tak také pro pracovní skupiny a vztahy v kolektivu.
Vztahy vidím jasnoviděním v přítomnosti a také v hluboké minulosti.
Informace: na tel. +420 775 332 319

Helena Zavadilová
 

Skupinové kostelace

SKUPINOVÉ KONSTELACE= ŘÁDY SVĚTLA


Související obrázek


"Náhoda neexistuje.
Vše, co prožíváme ve svých životech se děje proto, že jsme si to vybrali."

Helena Zavadilová

Člověk je tvor společenský, a proto žije ve skupině, ve skupině pracuje, ve skupině sportuje. Co je to skupina? Skupina jsou alespoň dva lidé. Co je to manželství? Skupina dvou lidí, kteří se rozhodli spolu jít životem. Co je to partnerství? Dva lidé, kteří se rozhodli být partnery a vzájemně si pomáhat na své cestě životem. Skupiny, v nichž se setkáváme ve svém životě mohou být pravidelné, nebo jednorázové a neopakovatelné. Mezi takové skupiny se řadí např. lidé na semináři, na výletě, na dovolené, sportovci, v zaměstnání apod.

V každé skupině zaujímá člověk svoje místo, svoji roli. Lidé zaujímají svoje místo ve skupině mnohdy nevědomě. Často potkáme člověka, kterého jsme nikdy v tomto životě ještě neviděli, ale potřebujeme sedět zrovna vedle něho, potřebujeme být v tuto chvíli tady a teď a právě s ním. Tak se volají duše. Jsou to znaky duše, které přitahují jednotlivé členy skupiny k sobě. Je to paměť duše. Duše nám ukazuje cestu, s kým se máme potkat a co s ním máme prožít. Tyto vztahy duší navzájem jsou velmi staré z minulých vtělení. Proto neexistuje žádná náhoda. Neexistuje náhodné setkání, ani náhodné manželství, ani náhodné zaměstnání.

Všechno v našich životech má svůj řád, svůj systém. Systém a řád, který hledáme při skupinových konstelacích nazýváme Řád Světla.

Pokud ve skupině chybí Řád Světla, není tato skupina v harmonii, chybí zde porozumění a vzájemná tolerance jednotlivých členů. Příčinou nedorozumění jsou překážky ve vzájemné komunikaci a nevyřešené záležitosti v přítomnosti, v dávné i nedávné minulosti. Prožitkem situace, kdy vznikla příčina vzniku této skupiny, pochopíme, proč jsme se znovu potkali a co máme pochopit tady a teď. Při skupinové konstelaci najdeme sami sebe, svoji cestu, svoje chyby a omyly, a tím také Světlo ve svém životě. Odpuštěním a odevzdáním minulosti začíná skupina tvořit nový začátek, nové vztahy a Řád Světla.
 
Úkolem každé skupiny, která se v životě vytvoří je vytvořit harmonické vztahy, vzájemně se dopňovat a podporovat. Pokud tomu tak není, je třeba, aby každý člen takové skupiny na sobě zapracoval a aby přijal všechny ve skupině v pokoře takové, jací jsou.

NEMŮŽEME ZMĚNIT TY DRUHÉ, ALE MŮŽEME ZMĚNIT SEBE.
PRACÍ NA SOBĚ DOSÁHNEME ZMĚNY NEJEN U SEBE,
ALE TAKÉ V CELÉ SKUPINĚ.

Semináře SKUPINOVÉ KONSTELACE - Řády světla provádíme na vyžádání a zorganizování orgánizátorem. Informace na telefonu: +420 775 332 319