Světlo za Branou

 

 

 

Krása

 

 

„Krása bytí, láska, radost a štěstí přichází

do našich životů tehdy, když poznáme

 sami sebe a když pochopíme, že svoje

 štěstí tvoříme my sami. My jsme

krása bytí, láska, radost

a štěstí,

v každé

 naší

 myšlence,

slově a skutku.“Helena Zavadilová

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Kineziologie světlaKineziologie světla JE CESTA SEBEPOZNÁNÍ A SEBELÉČENÍ
Je to Cesta síly lásky a světla.

"Kineziologie Světla je duchovní nauka,
která pomáhá lidem, aby našli Světlo v sobě
a okolo sebe. Je to cesta k Dobru, Lásce,
Víře a Naději v našich životech. Když
najdeme Světlo, najdeme Lásku,
najdeme Štěstí,
a tím
smysl
svého bytí.
Světlo je nekonečné a věčné.“

Zakladatelkou a autorkou duchovní nauky Kineziologie světla je

Helena Zavadilová.

ŠKOLA KINEZIOLOGIE SVĚTLA  


1. stupenň Kineziologie světla:
  "SVĚTLO LÁSKY A ZÁKONY KARMY" - postupy práce se světlem a karmou
září 2020


2. stupeň Kineziologie světla:
 "JEDNOTA SVĚTLA A POHÁRY SVĚTLA" - jednota, harmonie a rovnováha 
říjen 2020

3. stupenň Kineziologie světla:
 "ŘÁDY SVĚTLA A PAPRSKY SVĚTLA" - mentální léčení
listopad 2020

4- stupeň  Kinezilogie světla
"MOUDROST SVĚTLA A DUŠE SVĚTLA" - transformační postupy rozvoje osobnosti a terapie duše vlastní a těch, které potřebují naši pomoc
prosinec 2020
-----------
Přihlášky do Školy kineziologie světla je možné zasílat písemně na e-mail nebo přes www.carusell.cz, odkaz Kalendář akcí, jakmile budou vypsány konkrétní termíny.


UZÁVĚRKA  přihlášek: 30. 6. 2020

více v odkazu Kalendář akcí. Dotazy na tel. č. +420 775 332 319


 


Historie Kineziologie

HISTORIE KINEZIOLOGIE

Tradiční kineziologie se zabývá studiem činnosti svalů a pohybu těla a za nauku o tělesném pohybu bývá někdy i označována. Pohyb je základní potřebou člověka a jeho omezení rozhoduje o naší kondici, zdraví a nemoci, emocionálním a psychickém stavu.

Zakladatelem kineziologie je americký chiropraktik Dr. George Goodheart, který začal v roce 1964 používat techniku testování svalů. Vytvořil metodiku praktického testování svalů, kterou nazval Aplikovaná kineziologie.

V zemích východní Evropy začala kineziologii – Systém One Brain (jednotný mozek) přednášet v roce 1993 paní Carol Ann Hontz. Nejdříve začala v Maďarsku, potom na Slovensku a od roku 1994 učila kineziologii také v České republice.


V současné době je kineziologie bohatě rozvíjejícím se odvětvím. Ústředním centrem kineziologů je Mezinárodní asociace specializovaných kineziologů, IASK, která v současné době eviduje 19 doporučených kineziologických metod.

Paní Helena Zavadilová je od roku 2006 jako první kineziolog z České republiky členkou Mezinárodní asociace specializovaných kineziologů IASK.


 

Systém jednoty

JEDNOTA SVĚTLA


„Jednota je prvopočátek lidského bytí.
Systém Jednoty je nalezení vnitřní světla, klidu
a míru v celém našem bytí, na všech úrovních
a podúrovních v prvopočátku, tady a teď
a navěky. Jednota je věčnost našeho
bytí v nekonečné čisté
Boží lásce.Je to
cesta
k poznání
naší nekonečné
lásky v nás a kolem nás.“  

Každý člověk touží po klidu a míru v sobě, po úplné a dokonalé harmonii a štěstí. Toužíme po neznámém a přitom tak toužebně vysněném a očekávaném. Je to pocit být sám se sebou a současně být nekonečný v celém velikém vesmíru kolem nás. Tento všeobjímající pocit nekonečné lásky v nás a okolo nás se nazývá jednota. Jednota je ve věčném klidu, je to čisté bytí bez tvaru a pohybu.

Jednota je tím jediným, co skutečně existuje, bez začátku a konce, od věčnosti k věčnosti. Jednota je cestou ze Světla do Světla. Člověk může mít zkušenost s prožitkem jednoty, pokud rozvíjí určité meditativní techniky a cvičení a podaří se mu alespoň krátkodobě pocítit sjednocení se Všehomírem. Žijeme v polaritě, kde stále hledáme skrze protiklady cestu zpět k  jednotě. Jednota je světlo, z něhož naše bytí ve formě lidského života pochází a současně světlo, do něhož naše bytí po splnění svého úkolu na zemi odchází. Je to nekonečné světlo Boží lásky a Boží přítomnosti v nás a kolem nás.

Světlo a temnota jsou protiklady, které se objevují u přírodních kosmických fenoménů jako je den a noc, Slunce a Měsíc. Protikladná síla je nezbytná k zajištění rovnováhy a harmonie všeho existujícího v Univerzu. Světlo vynikne tím, že poznáme stín, radujeme se ze dne, protože jsme poznali noc. Máme rádi teplo, protože víme jak vypadá zima. Světlo je Bůh, temnota je ďábel. Stejně jako by nemohl být život bez smrti, nemůže být dobro bez zla. V každé vteřině svého bytí tady a teď se rozhodujeme, kam patříme. Každé naše rozhodnutí na cestě k jednotě je správné.

Ve vesmíru existuje rovnováha mezi protiklady, mezi duchem a hmotou. Tyto dvě síly spolu vytvářejí proces involuce (inkarnace do hmoty) a evoluce (návrat univerza k duchu, plnému vědomí a osvícení). Duchovní rozvoj je možné rozvíjet pomocí meditace a služby. Je to největší urychlení vývoje člověka na Zemi. Meditace vede k vyššímu a hlubšímu sjednocení duše. Skrze meditaci se dostáváme do kontaktu s naší duší a svým Božstvím v sobě. Službu si volí každý člověk sám. Máme svobodnou volbu, abychom se rozhodli, zda a jak budeme v životě sloužit světlu, v souladu s Řádem světla.

„V Jednotě neexistuje změna, proměna ani vývoj.
Jednota je čisté bytí mimo čas a prostor. V jednotě není žádné poznání, jen bytí. Tam, kde nic není, lze nalézt největší hojnost. Jednota je splynutí našeho bytí s planetou Zemí a Vesmírem.“


 

Děti světla


DĚTI JSOU NAŠI UČITELÉ

"Děti Světla jsou všude kolem nás. Mají úžasné Oči Světla a když se na Vás podívají, cítíte pohled dospělého moudrého člověka. Tato moudrost dětí, které nyní přicházejí na svět, je láska a Světlo Boží. Važme si jí a učme se od dětí. Nechejme je, ať nás vedou a ony nám ukáží, jak máme žít náš život.
"

Helena Zavadilová

Děti jsou základem a budoucností všeho příštího, příštích generací, našeho národa. Jsou naší nadějí v tvoření Dobra na Zemi. Mnoho dětí se rodí naplněných Světlem a láskou a v průběhu života, který prožívají, své Světlo mnohdy ztrácejí. Ve své kineziologické praxi jsem se setkala s mnoha dětmi, které na sebe chtěly upozornit rodiče a okolí svým chováním, které bylo způsobeno nezájmem rodičů, starostmi rodičů nebo rozvodem rodičů. Dětská láska je velká a všeodpouštějící. Děti si vždy myslí, že ony jsou tím důvodem, proč maminka pláče, proč tatínek odchází od rodiny. Rodiče mnohdy děti považují za hloupé nebo nezralé k tomu, aby jim něco vysvětlovali. Ale děti jsou úžasné a moudré, cítí se být v rovnosti k dospělým a touží po kráse a lásce. Když s nimi rodiče nekomunikují, dávají vinu samy sobě, a tak vznikají u mnoha dětí poruchy psychické i fyzické.

Podle toho, co dětem v průběhu jejich dětství darujeme, tak bude vypadat jejich celý život. Když darujeme lásku, vyrostou kolem nás lidé naplnění láskou, když darujeme Světlo, budou další generace plné Světla, když darujeme dobro, ……… Co zasejeme, to sklidíme. Děti jsou si s námi rovny. A to mnohdy nevidíme. Právě proto, že jsou si s námi rovny, mají také právo na Kineziologii Světla, na tu svoji Kineziologii Světla pro děti.

Na tuto myšlenku mě přivedla moje malá přítelkyně a klientka 11letá Leonka, která ke mně jezdí na terapii v kočárku. Její nožičky přestaly chodit, přestože to už kdysi uměly. Příčinou byl veliký a nezapomenutelný šok z rozchodu rodičů, který nakonec dopadl tak, že ji i její sestru vychovávají prarodiče a teta. Ani jeden z rodičů o ně nemá zájem. Tato moje přítelkyně se po jedné terapii na závěr pětkrát za sebou postavila sama na nohy. V ten den se rozhodla, že bude chodit a že bude rozdávat lásku a Světlo druhým lidem. V tu chvíli zářila štěstím a Světlem. Objala mě a řekla mi, že chce být jako já a že by se chtěla u mě učit, jak pomáhat lidem. Pochopila, že její nemoc má smysl."

Naše děti potřebují Světlo a lásku, potřebují vědět, že nám mohou říci všechno, co cítí a co vidí a také to, co se jim na nás nelíbí. Učme svoje děti , že Dobro, Láska a Světlo existuje a pokud zjistíme, že mají výjimečné schopnosti, rozvíjejme je. Děti mají velice silně vyvinutou intuici. Když někoho milují, vždycky poznají, že mu není dobře, že se něco někde přihodilo.

Dětská kineziologie je určena dětem od 5 do 14 let. První tři stupně dětské kineziologie jsou základem výuky Kineziologie Světla pro děti a mohou se ji učit i děti, které ještě neumí číst a psát. Děti a Světlo patří k sobě. Naučme se dávat dětem své Světlo a lásku a naučme je milovat život a radovat se z něho.

Žijme tak, aby si děti nemusely dávat vinu za naše chyby.

S láskou všem, kdo čtou tyto řádky. Ať Vás provází Světlo.

Helena Zavadilová, autorka nauky Děti a světlo

Kineziologie světla pro děti

KINEZIOLOGIE SVĚTLA PRO DĚTI

  1. stupeň – „ROZMLOUVÁNÍ S ANDĚLY
  2. stupeň – „VESELÉ MALOVÁNÍ“
  3. stupeň – „KAMÍNKY A BYTOSTI SVĚTLA V PŘÍRODĚ"
  4. stupeň – „DUŠE A SETKÁNÍ S NÍ“
  5. stupeň – „SETKÁNÍ SE SVĚTLEM“
  6. stupeň – „RUCE SVĚTLA“

Kineziologie Světla je určena pro děti od 5 do 14 let.

Kineziologie Světla pro děti je nový druh výuky kineziologie pro děti. Děti se v jednotlivých stupních naučí pomocí hry pracovat se Světlem, svalovým testem, s korekcemi Světla, s automatickou kresbou, mandalami, mudrami, naučí se vidět své ochranné anděly.

Každý člověk má svého anděla strážného. Mnozí dospělí lidé na ně už nevěří, protože je nevidí. Děti na ně věří, a proto je vidí. Učme se od dětí a najdeme krásnější a radostnější svět okolo sebe. Bude jednodušší, plný lásky, radosti a naděje.

Krása dětské duše spočívá v jednoduchosti, bezelstnosti, lásce, upřímnosti a radosti. Věnujme svým dětem lásku a zahrnujme je pozorností. Važme si každého okamžiku, který s nimi můžeme strávit. Děti vyrostou a jednou odejdou z našich domovů. Budou mít svůj život. A také budou mít vzpomínky – dobré nebo špatné.

Radujme se z každého okamžiku radosti našich dětí a snažme se jim dát co nejvíce lásky.

Za lásku sklidíme zase jen lásku. Sklidíme lásku našich vnuků a pravnuků a uvidíme, že život má veliký smysl, protože my jsme tvůrci příštích generací. Každým okamžikem svého života tvoříme svoji budoucnost a budoucnost svých dětí. Myslete na to každý den a buďte jim vzorem.

Pokud jste v životě něco nedokázali, nebo máte pocit, že jste něco zmeškali, nikdy není pozdě. Promluvte si s dětmi, omluvte se jim a odpusťte  s láskou sami sobě. Tak se Vaše děti naučí napravovat svoje chyby a s láskou odpouštět.